måndag 13 september 2010

Länktips: Bengt O om Raffaele Simones Det vänliga monstret

Jag vill härmed tacka Bengt O som översatt en artikel ur Le Monde apropå en fransk översättning av en italiensk samhällsdebatterande bok - Det vänliga monstret.

Artikeln och (Bengts ibland rätt syrliga kommentarer) handlar om varför den europeiska vänstern går kräftgång i det moderna europeiska samhället, präglat av konsumtion, ungdomskult och individualism.

Kanske är det oundvikligt har jag ofta tänkt, när ett samhälle blir för rikt, alltså att majoriteten av medborgarna i det varken minns någon kamp för brödföda och/eller rättigheter eller har några anhöriga som fortfarande kan påminna dem, så händer kanske det som Karlsson/Simone beskriver, individualismen tar över.
På lång sikt borde det vara förödande, även för den just nu rika majoriteten.
Men än är vi inte där.

Att svensk socialdemokrati under Sahlins ledning ägnar sig åt "minoritetsfrågor" framstår för mig som uppenbart. Och att den inte kan övertyga just majoriteten (som har det rätt så bra och som är vit frisk medelklass med mer eller mindre välbetalda jobb) om sin egen förträfflighet blir därför också självklart.

Vart det hela tar vägen den 19 ska bli intressant att se, men än intressantare är ju vad som händer på längre sikt.
Själv har jag poströstat och ska gå på valvaka på Svenska Klubben den 19. Det ska bli kanon. Hej.

Inga kommentarer: