tisdag 8 juli 2008

Bacen 200 år

Den franska bacen, studentexamen, fyller tvåhundra år i år, något som naturligtvis uppmärksammas i media.
man har kunnat läsa dess historia på rätt många ställen och diskussioner om dess relevans också, och om jag inte kommer ihåg fel så är historien i korthet att den instiftades som stenhårt sållningsverktyg av Napoleon. De första årskullarna hade inte ens hundra studenter.
Länge var också bacen något för eliternas elit. Fortfarande strax efter första världskrigets slut var det (om jag minns rätt) ca 3% av en årskull som tog denna examen. I början av åttiotalet var siffran runt 30% och idag är den ca 80%. Fortfarande av en årskull.
Att bacen devalverats innehållsmässigt och fullkomligt slagits ut som urvalskriterium verkar stå klart för de flesta idag.
Men med detta följer en sorts lurendrejeri, fortfarande tror många att just studentexamen är porten till högre studier. Samtidigt som många av dem som med nöd och näppe klarat sin bac inte klarar av universitetsstudier.
Och för att komma in på de utbildningar som leder till jobb krävs ett bra studentbetyg från ett bra gymnasium.
Sållningen sker på andra grunder med andra ord.

Inga kommentarer: