måndag 23 juni 2008

transfer

Gästbloggar hos Merit Wager idag med en längre text som utmynnar i att alla politiska partier måste ta upp invandringen på sin agenda. Media måste tala klartext.
Som jag uppfattar det nu så finns liksom två sanningar om invandringen, en "finsanning" som består av att alla gillar invandring, det finns inga särskilda problem och om det finns problem så överväger i vilket fall som helst fördelarna med en stor invandring.
"Fulsanningen" står väl då sd och en del mer eller mindre rasistiska bloggar för, dessa tar också på ett mer konsekvent sätt upp kriminalitet och brott som invandrare begår, samt beskriver i stor utsträckning hur etniska svenskar på olika sätt blir blåsta av invandrare.
Och en helt annan världsbild tonar fram.

Den mer melerade sanningen då? Ja, jag tror att just Merit Wager vet rätt mycket om den och hon beskriver den också. Det finns inslag från båda håll i den.
Och det är en sån genomlysning av den här frågan jag vill se. På fler håll.

Men för att klargöra min egen ståndpunkt: Jag sympatiserar inte med sd. I deras partiprogram som jag faktiskt ögnat igenom finns en passus om att man ska "underlätta återvandring" för de invandrare som inte gör rätt för sig ungefär. Möjligen i teorin en vettig synpunkt, men det kan ju bli vad som helst i praktiken? I synnerhet om man följer migrationsverkets olika utspel och förehavanden i pressen - de verkar inte särskilt rigorösa alla gånger.
Så det kan nog bli vad som helst och väldigt godtyckligt.
Har man tagit emot folk under vissa förutsättningar får man stå för det.

Däremot skulle jag gärna se att alla partier faktiskt försökte sig på att lösa de problem som finns i småstäder med procentuellt sett väldigt stor invandring, städer där sd ofta fått mandat i kommunfullmäktige. Jag skulle också (och nu får jag väl en rasiststämpel på mig) kunna tänka mig att man bromsar invandringen något tills man fått koll på de här problemen.
För de är inte små. Skolor och bilar brinner också i Sverige. Brandkåren/räddningstjänst vill på somliga ställen ha poliseskort för att åka in i områdena.
Det finns lika brinnande förorter i Sverige som i Frankrike.
Men man talar inte om det på samma sätt.
Det är vad jag önskar att man gör.

Inga kommentarer: