torsdag 2 oktober 2008

svenska vigslar har

Det här verkar ju inte klokt!? Man kallar det "ingå giftermål" istället för ingå äktenskap så är saken biff.
Jag tycker nog att frågan bör ställas annorlunda: Vem får viga? Ska religiösa samfund (som inte vill viga samkönade par som det heter) och en massa annat löst folk för den delen även fortsättningsvis få viga par så hamnar man i det här svenska luddet: ingå giftermål...

Här är ju saken sedan länge utredd, det borgerliga äktenskapet (på rådhuset och ingen annanstans) har civilrättsliga följder - skydd arv och allt det där, det kyrkliga är endast en trosfråga. Men eftersom äktenskapet för katoliker är ett sakrament så är det fortfarande viktigt med en kyrklig ceremoni där nattvard ingår=mässa.
"Kyrkliga välsignelser" (utan nattvard) som används även här då människor av olika religion vigs har en annan och i mina ögon mindre betydelse.
Sakramenten är ju de handlingar som kan ge oss nåd. Protestanterna har två, dop och konfirmation, katolikerna sju.

Men för att återgå till den civilrättsliga biten här så kan även samkönade par ingå... ja, ett civilrättsligt avtal av äktenskapsliknande typ? liksom andra parbildningar som t ex två äldre syskon som sitter tillsammans på en gammal gård eller så. Det heter pacs, och verbet är sedan dess att man pacsar sig, inte särskilt konstigt.
I övrigt gör man vad gäller språkbruket skillnad på borgerligt äktenskap och religiöst.
Det är inget konstigt med det alls.

Inga kommentarer: