tisdag 15 april 2008

Nya rön, Inlandsisens vänner

Glosor har kommit in:

jättekast = flyttblock = bloc erratique (m)
landhöjning = rebond postglaciaire (m) ???
isräfflor = klicka här
rullstensås = esker (m)
morän = moraine (f)

Detta tackar vi Jacob C för. Han är numera kassör. (Det här är inte en riktigt förening, men jag leker förening, okej?)
Charlie Truck har omedelbart hörsammat föreningens vädjan och skriver fullödigt om inlandsisen här.
Vidare har förslag inkommit om att föreningen ska bilda grupp å sajten fejsbook. Vad säger stämman?
Okå. Avslås med motiveringen att förenings syfte kanske missförstås och då får föreningen problem med klimataktivister samt klimatfrälsta. Bra.
Däremot ska föreningen fortsätta att verka för en ökad gallisk förståelse för inlandsisens betydelse för oss nordbor.
Möjligen skulle vi kunna klämma till med europeisk förståelse här, vad säger ni?

Slutligen, en tanke. Vore det inte fint med en föreningssång på temat Gustav Vasa och inlandsisen? Jag tänker mig en ny text till Gubben Noaks melodi och tror att hedersmedlemmarna Bengt O och Agneta lättit ordnar den saken eller bättre. Man kan säga en stäm- och stamsång, eftersom vi är inne på det lite nationalromantiska här.

Vi avslutar uppdaterinen med en uppmaning:
Sjung svenska folk, sjung!

10 kommentarer:

Jacob C sa...

En grupp på facebook låter roligt.

Charlie Truck sa...

Esker (m)? Det låter som en innevånare i mumindalen.

Man kan ju aldrig fatta vad ii (förkortningen vi i föreningen ibland lite skämtsamt tillåter oss att använda, enbart internt och inofficiellt förstås)inneburit om man kallar en rullstensås för esker.

Karin S sa...

Jacob,
Ja, kanske borde vi ha det i alla fall. I såna fall får den väl bli franco-suédois, med beskrivning å bägge språken?
Jag k a n tänka mig att det blir en succé, men vi får nog trycka på det där med förståelse för att inte hamna klimatspenaten.

Charlie,
Det där med ii ihop med esker? Ii förklarar vi inte på franska, men det där med esker kanske vi måste få med?
Vi bör nog fila lite på den här texten... (facebook, alltså)

Charlie Truck sa...

På spanska heter det också inlandsis men på engelska töntiga "ice sheet". Så här kan det också skrivas: یخسار eller så här 氷床 (vet dock inget om uttal).

(wikipedias språkvalskolumn är jättekul, jag kollar alltid estninska och portugisiska).

Agneta sa...

Till facebook medföljer icke jag. Det räcker så väl med att Lilla Istiden gjorde mina anförvanter och i förlängningendärav mig till svenskar.

Esker får mig att tänka på en gammal etnolog vid Nordiska museet, som tog sig namnet Eskeröd. En bok av honom heter »Årets äring« och är »en funktionalistiskt inspirerad studie av skördeseder, med udden riktad mot evolutionistiska förklaringar av sederna som rester av förkristen tro.«

Dvs sådant förfäderna ägnade sig åt sedan isen smält undan.

På tal om sångdiktande, som definitivt inte tillhör mina talanger, så undrar jag om inte Isabella slår ut Gubben Noak.

Karin S sa...

Charlie,
Ja, wikis språkspalt är en guldgruva, fast just på istidens domäner är det ofta rätt begränsat. Till norröna länder.

Agneta,
Facebook, ja. Ofta stupar det på att jag tycker att det är så tråkigt där så det blir liksom inte av.
Isabella? menar du Taubes Isabella?

Det där med sång kan man ju diskutera, men jag tycker att det vore kul...

Agneta sa...

Det var nedanstående IS-A-BELLA jag tänkte på.
Daisy heter hon nog i engelskt original.

Isabella, skänk nu mitt hjärta tröst,
låt nu gälla kärlekens milda röst.
Vi kunna förtroligt språka,
fast ej i vagn vi åka.
Ty du kan få, en plats ändå,
på min bicycle gjord för två.

Karin S sa...

Agneta,
Har fnissat en lång stund åt det, en inlandsis på en cykel för två? Lite chevalerskt sådär?
Det är bra, men förslår det som nationalsång? Kan vi konkurrera ut Dgdf med den?
Det är där jag känner viss tveksamhet.

Agneta sa...

Inte tänkte jag på tandemcykling på isen utan enbart på namnet Isabella -- som med lite skomakaröversättning skulle kunna betyda "Den vackra isen". Vill hågad hymnförfattare använda Isabellamelodin så går ju det med, men det är inte nödvändigt.

Karin S sa...

Jamen, det var det jag menade, en orealistisk kille som blir kär i den vackra inlandsisen och erbjuder henne skjuts på sin hoj!
Helt orimligt!