torsdag 25 september 2008

Det ÄR bättre i England!

Eftersom jag nu har börjat med den här rubriken. Här en sorts fundamental artikel i kategorin. Jag tycker inte att den är särskilt bra, eller snarare, den kanske är bra i sin genre, men genren i sig är inte världens intressantaste. "Den svenska medelklassen i kombination med bilden av engelsk överklass" skulle man väl kunna kalla den. Alla fördomar besannas. Alla klichéer kommer till användning. Både om England och ett annat favoritbegrpp, "medelklassen".
Samtidigt, vad vet jag, det kanske är som den här skribenten påstår?
Det kan det ju vara trots att jag inte känner igen mig. Alls.

Inga kommentarer: