tisdag 3 november 2009

Jag har en örn i mitt blodomlopp

skrev en gång en god vän till mig. Hon är poet. Det är inte jag, men jag gillade formuleringen, minns jag och började omedelbart ta reda på vad det kunde vara för en örn. Jag tror att jag menade att det var den här:

Havsörn Haliateeus albicilla. L 80-92. V 200-240. Häckar sällsynt i kustområden och fjälltrakter. Det väldiga risboet vanligen i grov fura. En ganska trög örn, sitter och spanar i timmar. Lever på fisk och sjöfågel, ofta as. Gammal fågel har vit stjärt, gul näbb och blekbrunt huvud, hals och bröst. Ungfågen ser i stort sett helmörk ut på håll med ljusare (rostbruna) fält på övre mellersta vingtäckarna, samt med ljus näbbrot (eg. tygelfläck). På närmare håll ses att huvud/hals är mörkt brunsvarta liksom minsta vingtäckarna. Stjärten är mörk (ser dock ofta ljus ut utbredd och genomlyst!). På närhåll ses ofta en ljus armhålefläck. Årsungen har svartfläckat rostbrunt bröst, 2-3-åringar brun undersida med vitfläckighet. Kretsflyger ofta, lätt igenkänd på betydande storlek, täml. lång och smal hals samt grov näbb och kilformig stjärt. Verkar mycket tung. Aktivt flyg med långa, grunda vingslag glest avlösta av korta glid, varvid vingarna hålls rakt ut eller något nedåtkupade. Skriker spillkråkelikt hamrande "kli kli kli kli kli".

ur Alla Europas fåglar i färg En fälthandbok (1975)

Ja, jag gillar den här texten. Det var mest det jag ville ha sagt. Den är otroligt bra helt enkelt. Uttrycksfull om en "trög örn".

4 kommentarer:

Wu sa...

Har du inte en örn så har du åtminstone en glada i ditt blodomlopp, Karin!

Karin S sa...

Hm, är inte det ungefär samma sak?
Men håll med mig om att det är en ruggigt stark text om en örn?!

Wu sa...

Det skulle vara mig helt främmande att inte hålla med dig om vad textens styrka anbelangar.
Gladan då i din fälthandbok? Hur är den beskriven?

Är den något glad överhuvudtaget?

Karin S sa...

Wu,
Nä, glad verkar den nog inte, men den ser lätt ut då den flyger, till skillnad från örnen. Och så finns den bara i Skåne vad gäller Sverige, där den häckar. I Medelhavsområdet kan den finnas året om och i norra Afrika verkar den övervintra.

Den ser i alla fall fin ut på bild.